SEBASTIAN ŁUBIŃSKI

(ur. 1984, Wrocław) – Student Studiów Doktoranckich na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów na Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. W 2015 dyplom z wyróżnieniem zakresu grafiki artystycznej otrzymał w Pracowni Intaglio prof. P. Tyszkiewicza i as. A. Gertchen oraz z zakresu grafiki projektowej w Pracowni Ilustracji ad. T. Brody. W 2013 roku ukończył tę samą uczelnię na wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa. Dyplom w pracowni Komunikacji Wizualnej st. wykł. M. Piroga i as. M. Płonki i as. J. Kowalczyka. W 2015 roku otrzymał nagrodę Grand Prix za najlepszego dyplom ASP we Wrocławiu, a w 2014 przebywał na zagranicznym stypendium na University of Knoxville, TN, USA w 2014 r. Jego prace można było oglądać na licznych wystawach zagranicznych oraz zbiorowych. Mieszka i tworzy we Wrocławiu.

O wystawie

Od samego początku moich plastycznych poszukiwań fascynowała mnie natura przeistoczenia, przenikanie w nieznane, współistnienie fizyczności i duchowości. Przyglądając się tym pojęciom, bardzo szybko zwróciłem się w stronę przestrzeń kosmicznej. Jest ona pełna pojęć niedostępnych dla umysłu: tajemnicze siły i nieznane cząstki stale prowokują moją wyobraźnię. Inspiracją do serii prac stał się horyzont zdarzeń,czyli przestrzeń graniczna wokół czarnej dziury. Pojęcie to stało się dla mnie, punktem wyjścia, do rozważań o materii w zderzeniu z absolutem.